Gençliğe sporu aşılamak, gençlere sportif yönden hizmet etmek,

Eğitimlerine katkıda bulunmak,

Gençlerin bireyler olarak isteklerini gerçekleştirdikleri daha iyi bir dünyanın oluşmasına yardımcı olmak ve toplumda yapacak bir rol oynamaktır.

Toplumun her kesiminden ve her ekonomik seviyede gence ulaşarak, bu gençlerin insan haklarına ve Atatürk Milliyetçiliğine bağlı, T.C. Anayasasına dayanan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti anlayışı içerisinde yurdumuza, milli ve manevi değerlerine sadık çocuk ve gençlerin, ruhsal ve bedensel bakımdan sağlıklı olarak yetişmelerini temin etmektir.